ปราสาทวัดพู
 

 

 

ปราสาทวัดพู (มรดกโลกของลาวตอนใต้) เป็นพิพิธภัณฑสถานที่ถือว่าสำคัญที่สุดในลาวตอนใต้ ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม 2545 เป็นเมืองมรดกโลกแห่งที่สองของลาวนับจากหลวงพระบาง ตั้งอยู่บนเนินเขาภูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ภูควาย" หรือ ภูเขาควาย เป็นเทวสถานขอมคล้ายกับเขาพระวิหาร ณ ปราสาทวัดพูแห่งนี้ได้สร้างก่อน "อังกอร์วัด" ประเทศเขมรในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน โดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเป็นเวลานานหลายปี 
 


 

 
 


 
     
 

เมื่อข้ามฝากไปยังอีกฝั่งต้องนั่งรถฝ่าฝุ่นเล็กน้อย ผ่านไปตามถนนดินแดงสั้นๆก็ถึงถนนสายหลักลาดยางบางๆ ทอดตัวเลียบลำโขงไปเรื่อยๆ สองฝากทางหนาแน่นไปด้วยบ้านเรือนกระทั่งถึงพิพิธภัณฑ์สถานและตัวปราสาทวัดพูอันเป็นจุดหมายปลายทางของการเที่ยวชม ระยะทางจากเมืองปากเซ  50 กม.โดยประมาณ ลองมองไปจากหน้าพิพิธภัณฑ์ชมแนวเขาที่มองเห็นได้จากจุดนั้น น่าชมอยู่ไม่น้อยเลย มีทั้งภูมีทั้งร่องเนินอวดทรงชัดเจนแทบไม่ต้องจินตนาการอันใดเลย  สวยออกครับ